David H. Hegg’s Web Site ─ Et nettsted om forbrytelser mot menneskenes sinn
◙ Forsiden ◙ Beskjeder ◙ Viktig ◙ Forskjellig ◙ Bilder ◙ CV ◙ Info
● Norsk
● English
● Innledning
● Tekster 1
● Tekster 2
● Tekster 3
● Tekster 4
● Tekster 5
○ Tekster 6
○ 2020 · 1
○ 2020 · 21 · 2
○ 2021 · 3
◙ Hovedsiden

Tekster 6 · 2021 · 3

◄ Forrige tekst ◄

296. Helligdom…

Hva er helligdommen for et menneske? Det hellige for det enkelte menneske, er den sannheten som skjuler seg inni hver enkelt: om hvem den er, hvor den kommer fra og hva som er meningen med hvert enkelt menneskes liv. Dette er det dyrebareste for hvert enkelt menneske, som er årsaken til, at en selv eksisterer. Hvor kommer denne ånden inni menneskene i fra? Den er det mysteriet alle mennesker vet at er nødt til å finnes et sted, men hvor det stedet er; det finner de ingen gang svaret på, for det er en hemmelighet bare den som vet det, vet om. Og hvem det er; får ingen noen gang vite.

16. januar, 2021, David H. Hegg

297. Hva ondhet er

Nå har jeg tenkt å skrive noen få ord om hvorfor det onde er det godes fiende. Det onde er det godes fiende fordi det er det godes beste venn å være dets fiende. Det er fordi det gode er det ondes beste medhjelper i alt og ett som det onde ønsker å få utført og gjort.

Dette har å gjøre med vår sosiale natur og dens naturlige væremåte som er å være et helt samfunn og ikke oppsplittede folkegrupper, raser, sosiale klasser og lignende. Denne naturlige væremåten er det vi kan kalle det hele menneskelige vesens natur.

Denne korte teksten er kun noen få ord for å begynne å komme ut av den fastlåste håpløsheten det er å ikke forstå hva ondet er.

15. februar, 2021, David H. Hegg

298. Om Nora

Her vil jeg skrive noen få ord om Nora; som er den kvinnen som fant ut alt om hva denne forbrytelsen som bruker “påvirkninger” som sin metode, er.

Nora har aldri vært annet enn et helt vanlig menneske her i verden som hele sitt liv har villet det gode imot det onde som hun allerede som liten forstod at var det viktigste for alle mennesker som ville fjerne det onde fra verden å ville finne ut om hva kunne være for noe. Derfor har hun hele sitt lange liv vært villig til å gjøre hva som helst for virkelig å finne ut om hvorfor noe så ondt som den andre verdenskrig kunne hende i denne ellers så fredfylte skaperprakt som hun ville kalde hele verden for. Dermed er alt som behøves å sies om Nora her for all evig tid skrevet ferdig for all fremtid.

21. februar, 2021, David H. Hegg

299. Det jeg tror på

Akkurat nå satt jeg og tenkte på alt sammen, som har hendt med meg, angående alt av dette; som har å gjøre med forbrytelsen med disse “påvirkningene”. Det har vært mange år. Det er riktig å si at det har vært siden 1986, og det er nå 35 år. I alle disse årene har jeg vært fokusert på hva som er inni mitt sinn, det har vært hver dag disse 35 årene. På grunn av dette, har jeg lært å forstå mye om mitt indre sinn og hvordan det fungerer. Det er på grunn av hva som har hendt med meg. Akkurat nå tenkte jeg på, at det jeg tror på, det er; at dette hadde ikke vært mulig for et menneske å klare, det er noe som vi mennesker kaller Gud, eller lignende, som har gjort dette mulig for meg å få til. Ikke noe menneske kunne ha klart å komme gjennom dette som jeg har gjort, det er fullstendig umulig.

7. mars, 2021, David H. Hegg

► Innholdsfortegnelse ►

🖶 ► Utskriftsvennlig

Når du har åpnet denne utskriftbare siden, klikk "Skriv ut", ofte Ctrl+P, og det vil bli skrevet ut sånn som skriveren er satt opp til å skrive, Cmd+P på en Mac.

Under er det 🖶 ► linker til tekstene en og en. Symboler er utskriftsvennlig. Overskrifter er bokmerker.

🖶 ► 296. Helligdom…
🖶 ► 297. Hva ondhet er
🖶 ► 298. Om Nora
🖶 ► 299. Det jeg tror på

▲ Øverst