www.davidhegg.org

295. Kjærlighet

Hvorfor har ordet kjærlighet blitt et abstrakt ord, som betyr noe, som ingen mer forstår hva er? Det er fordi de menneskene som tar av andres kjærlighet, ikke mer forstår hva dette ordet kjærlighet virkelig betyr. Det er fordi de ønsker å ha av det, istedenfor å gi av det sammen med andre, som også gir av det. Om dette er sånn som det skal være, da både gir og får alle av hverandres kjærlighet. Dette er det vidunderlige samspillet som menneskene er skapt til å gi og få fra hverandre i den evige eksistens de ønsker å tro på at eksisterer. Det er derfor dette ordet i dag har mistet sin glød og sin glans av det vidunderlige som livets dans virkelig er.

15. januar, 2021, David H. Hegg