www.davidhegg.org

294. Skapelsen

Menneskene er skapninger som er mer utviklet enn de andre skapningene på Jorden. Det å være mer utviklet er ikke å være den eneste skapningen som er utviklet i Jordens skapelse. Jorden er en hel skapelse der alt sammen på forskjellige måter er et samspill mellom høyt utviklede skapninger. Dette er langt mer enn menneskene noen gang kan klare å finne ut om hvorfor er gjort på den måten. Dette er gjort på den måten for å gi muligheter for den uendeligheten av mangfold og muligheter som er meningen med dette hele skaperverket. Dette er noe som noen mennesker kan ødelegge, men selvfølgelig er ikke disse menneskene representative for alle menneskene. For menneskene er ikke en skapning som kan utvikle seg vekk fra å være det de er skapt til å være.

11. januar, 2021, David H. Hegg