www.davidhegg.org

293. Sannhet og løgn

Løgnen kan fungere på tre måter:

1) Taushet om løgn.

Løgnen kan skjules. Det blir at løgnen skjules. Da forstår andre ikke noe. Dette er taushet om løgn.

2) Løgn om løgn

Løgnen kan fremsettes og forklares som sannhet. Det blir at en løgn om løgnen blir fremsatt; fordi det er enda en løgn at løgnen er sannhet. Fordi en løgn fremsettes som sannhet, så blir den fremsatte sannheten en løgn. Det blir at sannheten er falsk sannhet, som er det samme som at en sånn sannhet i virkeligheten er løgn. Da forstår andre noe som ikke er sant. Dette er løgn om løgn.

3) Sannhet om løgn

Løgnen kan fremsettes og forklares som løgn. Det blir at sannheten om løgnen blir fremsatt. Dette blir også at løgnen er forklart og avslørt. Da forstår andre noe som er sant. Dette er sannhet om løgn.

Sannheten kan også fungere på tre måter:

1) Taushet om sannhet

Sannheten kan skjules. Det blir at sannheten skjules. Da forstår andre ikke noe. Dette er taushet om sannhet.

2) Sannhet om sannhet

Sannheten kan fremsettes og forklares som sannhet. Det blir at sannheten om sannheten blir fremsatt. Dette blir også at sannheten er forklart og avslørt. Da forstår andre noe som er sant. Dette er sannhet om sannhet.

3) Løgn om sannhet

Sannheten kan fremsettes og forklares som løgn. Det blir at en løgn om sannheten blir fremsatt. Fordi en sannhet fremsettes som løgn, så blir den fremsatte sannheten en løgn. Da forstår andre noe som ikke er sant. Dette er løgn om sannhet.

I denne teksten er det mulig å forstå at sannhet og løgn kan fungere på ulike måter. Det er mulig å forstå mye mer omkring dette temaet. Denne teksten er bare noen få stikkord angående dette. Det er mulig å finne ulike innfallsvinkler til å finne ut om dette. Det er viktig å finne ut mer og bli grundig klar over hvordan dette foregår.

6. januar, 2021, David H. Hegg