www.davidhegg.org

292. Ond glede

Onde menneskers ondskap, er disse menneskenes middel til å oppnå det, som er onde menneskers godhet. Onde menneskers godhet; er deres egoistiske glede, som blir deres opplevelse av egoistiske godhet. På denne måten kan onde mennesker oppleve ondskapen som sin egoistiske godhet. Onde mennesker kan i sammen med hverandre, dele sine onde gleder med hverandre. Dette blir; at onde menneskers onde gleder blir deres egoistiske onde godhet.

Ondheten er slu og falsk mot godheten, sånn at de gode menneskene ikke forstår hva de onde menneskene holder på med. Ondheten skjuler seg som noe annet enn det den i virkeligheten er. Ondheten er noe helt bestemt og virkelig, som de onde menneskene skjuler hva er, for at de andre menneskene ikke skal forstå hva deres ondhet virkelig er. Den er noe konkret og faktisk, som det er mulig å finne ut om, og forstå om alt sammen. Men istedenfor; blir ordet ondskap brukt til å skjule hva ondheten er.

Ondhet, sluhet og falskhet er ulike sider av ondhetens kompleksitet, fordi; samspillet mellom disse ulike forholdene er det, som gjør at de gode menneskene ikke forstår, hvordan de onde menneskene klarer å lure dem og bruke dem. I dag har ikke menneskene forståelse om hva ondhet virkelig er, og det er fordi ondheten er et mye mer komplisert og sammensatt lureri enn et ensidig og enkelt ord.

Ondheten vil ikke at menneskene skal forstå hva ordet ondhet betyr, og det er hvordan det ordet betyr noe mye mer sammensatt og innviklet, enn et enkelt ord, som ingen mennesker forstår hva virkelig betyr. Det ordet betyr lureri, sluhet, falskhet og sleiphet; satt inn i et innviklet og utspekulerte mønster, som ingen andre enn de onde selv skal vite og forstå hva er. Fordi de onde menneskene fremstiller seg selv som gode, og det er fordi de vil at andre mennesker skal bli lurt til å tro på ondheten deres som godhet, istedenfor slu og falsk ondskap.

Så langt som fremt til hit i denne teksten, er dette nå blitt forstått som noe mye mer vanskelig å finne ut om, enn et abstrakt begrep som ingen forstår hva betyr. Dette abstrakte begrepet, som hele tiden har vært ordet ondskap, er et ord mennesker møter når de møter ondskapens slue og falske lureri. Ondhet er noe mye mer enn et uforståelig abstrakt begrep, og noe helt faktisk. Ondhet er noe sleipt og falskt lureri, som det er nødvendig finne ut riktig om hva er, og ikke fortsette å tro på at det er noe uforståelig.

Ondhet er noe forståelig som det er nødvendig for alle menneskene i verden å begynne å forstå riktig om hva er. Denne teksten er bare litt til å begynne med i den sammenheng. Det er helt nødvendig at vi kommer bakenfor ordet ondskap, og begynner å finne ut helt riktig om hva det er som virkelig skjuler seg bak dette slue og falske ordet ondskap. Ondheten lurer godheten, til å tro på ondheten som godhet. Dette er veldig gammelt, men en gang kom dette onde inn i menneskenes virkelighet, og fra da av har dette onde bare ødelagt. Opprinnelig fantes ikke ondheten, bare uforstand og dumhet, men det er ikke ondhet. Ingen mennesker er født onde. Ondhet finnes ikke i denne verdens helhetlige skapte skapelse. Ondhet er noe som ødelegger hele verden.

Uforstand og dumhet er noe langt mindre farlig enn ondhet. Men selvfølgelig er ondheten svært fornøyd men å kunne disponere all den uforstand og dumhet den kan klare å utvikle her i verden. På den måten blir uforstand og dumhet den farlige ondhetens eksistensgrunnlag.

I denne teksten er dette bare blitt påpekt; at ondhet er noe komplekst og konkret, og ikke noe uforståelig og abstrakt. Det krever mye tid og arbeid å finne riktig ut om dette. Og det må foregå på måter der ondheten ikke får medvirke; til å fordreie og avlede alt som gjøres, og på andre måter hele tiden finne på måter å ødelegge det på.

2. januar, 2021, David H. Hegg