www.davidhegg.org

285. Avledet

“Forbryterne” er en hemmelig fiende av alle landene i verden. Det de utvikler i hemmelighet; er ikke landene. De utvikler ikke samfunnslivet og sånne ting. I hemmelighet utvikler de noe som er deres eget. Det som dette er, som er deres eget; kan være deres eget system, som er et slags maktsystem. Dette foregår på en måte bare “forbryterne” selv vet. Alle vi andre er hele tiden villedet; vi vet ikke og forstår ikke hva det er, som foregår. “Forbryterne” tar kontroll over verden med å ødelegge alle landenes sjeler og folks særegne levemåter. De utvikler et sjelløst maktsystem; og avvikler menneskelige kulturelle tradisjoner.

10. november, 2020, David H. Hegg