www.davidhegg.org

284. Noe gammelt

En av de tingene som det er mulig å forstå, at “forbryterne” gjør, er at de tar mulighetene fra mennesker; …mulighetene for arbeid og levebrød. Typisk blir sånne muligheter store og mektige eiendommer på forskjellige måter. Mennesker må be om arbeid. Dette er noe gammelt. Det er et gammelt maktmiddel. Dette har foregått på en uforståelig måte.

I lang tid nå i dag, har “forbryterne” kamuflert hvordan de gjør dette, og de bruker andre til å gjøre sånne ting. Fra begynnelsen av denne hemmelige aktiviteten til “forbryterne”, har de langsomt utviklet hensiktene sine med hele tiden å fremstille det som det motsatte, av hva som skjer.

Noe jeg husker fra hvordan jeg ble “påvirket” i 1975, er at personen som “påvirket” meg sa; “i fremtiden skal det ikke lenger bli mulig for deg å arbeide mer for å få det bedre”. Den muligheten skal bli tatt vekk.

9. november, 2020, David H. Hegg