www.davidhegg.org

283. Fundamentalt

Det er de fundamentale prinsippene om menneskerettigheter i den moderne historien, som “forbryterne” har forandret, snudd opp ned og smuldret bort. Det er hvordan disse nye kunnskapene og tenkemåtene former våre levemåter, som “forbryterne” har “påvirket” til å bli forandret, snudd opp ned og smuldret bort.

“Forbryterne” har holdt på med dette i lang tid nå. Jeg tenker at 1900 kan være en relevant tid å tenke på, som da dette kan ha begynt. Men det året, 1900; er bare fordi jeg ønsker å bringe tiden langt nok tilbake i tid. Jeg vet ikke når de begynte med disse “påvirkningene”.

Tiden fra 1800 til 1900 er også en viktig historisk brytningstid. Denne historiske perioden er karakterisert av hvordan nye og riktige kunnskaper utviklet seg og langsomt ble til betydning, og utbredte seg i alle deler av samfunnene. Etter å forstå om det, blir det også relevant å se på den historiske perioden etter middelalderen, 1500 e. Kr.: og til i dag. Det er hvor viktig dette nå har blitt, i 2020 e. Kr. Dette er i dag en periode på 520 år. Jeg tenker at “forbryterne” har denne tidsrammen angående hva de holder på med, som er en av mange ting de skjuler for oss. Hvordan “forbryterne” skjuler hvordan de har forskjellige sånne store perspektiver, gir dem et slags farlig overtak over oss, fordi vi ikke vet det, og ikke forstår det. De “påvirker” oss til å tenke å leve i nuet.

En enda lengre historisk periode er også av betydning. “Forbryterne” har nok vært opptatt med det også. Det blir hele den historiske perioden vi nå har kunnskaper om og forståelse om.

Vår kunnskap og forståelse sett i lyset av det historiske perspektivet, har blitt tatt vekk fra oss. Det er viktig at vi får det perspektivet tilbake igjen i vår tenkemåte.

Det kan synes som om, at dette er veldig mye. I det perspektivet; kan dette bli sett på to måter. Først; er det at vi får tilbake denne tidsrammen. Det er en slags nøkkelfaktor. Det kan bli forstått som om vi har muligheten til å forstå i et riktig perspektiv igjen. “Forbryterne” har tatt det perspektivet i fra oss. Å få det perspektivet tilbake igjen, er noe lite. Dette er det viktig å få tilbake igjen. Etter det; åpner dette for veldig mye. Men i begynnelsen, er dette det viktige å forstå angående dette. I begynnelsen; er det viktigste bare å forstå dette igjen.

Når vi har forstått dette, da er vi tilbake i vår nåtid igjen. Og det er av overordnet betydning å finne ut om hva “forbryterne” gjør nå. En av de mange tingene de har gjort; er å fjerne flere og flere viktige detaljer fra vår historiske kunnskap og forståelse. Når sånne ting er fjernet fra vår oppmerksomhet; da vet vi det ikke mer, og vi forstår det ikke mer. Vi mister muligheten til å se de viktige sammenhengene og forstå riktig.

“Forbryterne” har “påvirket” oss til å bli fragmenterte i våre tanker, sneversynte og polariserte. Vi krangler om ting som ingen av oss forstår.

“Forbryterne” “påvirker” oss til å tro at vi vet og forstår mer og mer; men det foregår på en sånn måte, at de egentlig tar vekk mer og mer av vår tankeverden. “Forbryterne” fyller opp våre tanker med meningsløs fyllmasse.

Jeg tenker at “forbryterne” for det meste har “påvirket” alt som har hendt fra 1900 til i dag. Jeg tenker også at de har “påvirket” oss til bare å bry oss om denne avgrensede perioden.

Tenk på hvor viktig boktrykkerkunsten ble, oppfunnet av Johann Gutenberg 1400 – 1468. Her er det også to deler, ikke bare en. Det er de ukjente hemmelige bibliotekene som “forbryterne” har; og det er de kjente bibliotekene som vi andre har.

8. november, 2020, David H. Hegg