www.davidhegg.org

282. Masse problemer

For å beholde alt det flotte og fine som “forbryterne” har, må mennesker tvinges til å lage det til dem, for det gjør de ikke frivillig.

Den makten som brukes; er det økonomiske systemet, som langsomt utvikler seg til et voksende maktsystem. Dette skjer på den måten; at det hele tiden fremstilles, som at dette er utvikling av frihet og demokrati. Men det er det motsatte av hva som er sant.

Arbeidernes kulturer fjernes langsomt mer og mer, sånn at det til slutt ikke er noe igjen av deres kulturer. Etter hvert betyr de ikke noe mer, og de bestemmer ikke noe mer.

Tidligere ble samfunnet utviklet av å utvikle og bygge opp fagkunnskap på mange ulike måter. Nå blir samfunnet utviklet med å utvikle økonomien, og fagområdene forsvinner. Opplæringen av økonomi som foregår; er både noe folk lærer, og noe de ikke lærer. Det å være utlært er også; at det er noe man ikke har lært, og det er noe man ikke forstår. Utdannelsessystemene har blitt “påvirket” av “forbryterne”.

Dette blir; at fagkunnskapene fjernes som praktisk samfunnsoppbygging, og økonomien bygges opp som teoretisk makt istedenfor. Det blir videre; at arbeid ikke skaper samfunnet, det er makt som skaper samfunnet. Maktforholdet i det hele; er noe som “forbryterne” har, som sitt skjulte maktforhold.

Økonomien utvikler seg med å bryte ned den opprinnelige fagkunnskapen, som opprinnelig bygde samfunnet opp. Istedenfor bygges det opp økonomisk makt. Utviklingen av samfunnet bygger på opplæring av mennesker til det økonomiske systemet, sånn at det blir det eneste som betyr noe og bestemmer noe. Denne utviklingen fremmer økonomiens betydning, og fjerner praktiske og funksjonelle ordninger.

Det utvikler seg en omvendthet, av det som det hele tiden fremstilles som. Og forklaringene av hva som skjer, blir hele tiden bortforklaringer av hva det er som skjer.

Utviklingen foregår også sånn; at vi blir mer og mer avhengig av hvordan dette blir. På den måten får denne utviklingen mer og mer makt over oss. Dette blir; at det er makt, som utvikler seg. Det blir også; at vi blir mer og mer avhengig av hva det er, som ødelegger oss.

Det er også sånn; at “forbryterne” har “påvirket” alt, alle forholdene, alle de ulike samfunnsformene, etc. På den måten blir alle sammenligninger feil. Ikke noe er det vi har trodd at det er. Vi blir lurt av det alt sammen, og sammenligninger mellom forskjellige samfunn og systemer blir bare lurerier.

Fordi alt er “påvirket”; så blir oppklaringen å finne ut om, og gjennomskue “påvirkningene”. Alt det vi har å forholde oss til, er blitt “påvirket”; derfor må vi finne ut om, og forstå om hvordan dette er. Det er noe “forbryterne” vil oppnå, og det er noe de vil ødelegge; dette har de holdt på med i veldig lang tid nå.

En av tingene det er mulig å forstå; er at denne utviklingen utvikler system og systemer, istedenfor menneskelig sameksistens og menneskelige sameksistenser. Systemene blir også mer og mer passet på av datamaskiner, og ikke av mennesker. Systemene bygges opp, og det menneskelige brytes ned og ødelegges.

Angående dette, kan vi ikke peke på noe annet av det som har foregått, som noe riktig eller galt. Angående dette, må vi finne ut om alt lureriet. Vi har ikke noe annet enn lureri å forholde oss til nå; når vi oppdager, at dette har foregått i lang tid.

Dette er på ingen måte at utviklingen skjer av seg selv. Det er en hemmelig plan som utvikles, som hele tiden skjuler hva den er. Og dette er en ond plan som hele tiden skjuler seg. En plan som langsomt får til noe, som vi ikke har forstått hva er. Det “forbryterne” holder på med, er aldri noe annet enn et 100% kynisk spill med de andre menneskene, på ulike måter.

Denne teksten er bare noen få hurtige stikkord for å aktivisere tankene. Dette er ikke en ferdig utarbeidelse. For eksempel: Hva er frihet? I denne teksten har jeg ikke skrevet noe om dette viktige og omfattende temaet. Disse stikkordene har å gjøre med mange ting som jeg ikke har skrevet noe om i denne teksten. Tankene våre om disse tingene har bitt manipulert, og det tar tid å forstå om sånne ting. Det som “forbryterne” har holdt på med har å gjøre med alt mulig. Det vil bli veldig mye arbeid å gjøre for å begynne å forstå om hva dette er. “Forbryterne” har fått oss til å oppleve virkeligheten vår på en feil måte, og det er mye å gjøre å finne ut om det. Vi forstår ikke alt av dette på et øyeblikk. “Forbryterne” har laget masse problemer.

29. oktober, 2020, David H. Hegg