www.davidhegg.org

279. Tendenser

Tendenser; er forskjellige ting jeg akkurat nå fikk noen tanker om at “forbryterne” er opptatt av hvordan de kan bruke. Jeg tenker de kan “påvirke” positive tendenser til å bli mindre, og “påvirke” negative tendenser til å bli mer.

Av seg selv ønsker mennesker å gjøre positive tendenser til å bli mer; og negative tendenser til å bli mindre. Etter å ha skrevet dette, tenker jeg at “forbryterne” kan bli opptatt med å finne på tendenser som ikke har vært blant mennesker tidligere.

Dette vil virke sånn at dynamikkene i samfunnene blir omvendte på negative måter. Tenk på hvor mange sånne ting disse “forbryterne” har vært opptatt av i hemmelighet i alle disse årene.

“Forbryterne” er en hemmelig fiende imot idéer om likeverdig menneskeverd. Jeg tenker også at de er imot forståelse om likeverdig balanse i hele naturen på jorda. “Forbryterne” må ha en slags innestengt selvopphøyende forståelse av seg selv; og det må ha utviklet seg i deres gamle forhistorie, som er noe de nå skjuler. De har hemmelige gamle idealer, og ønsker å ødelegge våre ny historiske idealer.

17. oktober, 2020, David H. Hegg