www.davidhegg.org

278. Et mirakel

Det at verden eksisterer; med planter, dyr og mennesker; er noe utrolig. Det beviser at det eksisterer noe utrolig. Det utrolige er noe vi ikke vet hva er, og som vi ikke forstår. For oss, er det et mirakel at verden eksisterer. På den måten har vi fått, det som for oss er et mirakel, som mennesker ikke har gjort.

Etter disse tankene, vil jeg si; at ødeleggelse av denne verden, ikke er på grunn av at menneskeheten eksisterer. Det er på grunn av at noen mennesker sviker menneskeheten, og det menneskeheten virkelig er.

Ingen av de forskjellige dyrene ødelegger verden. Dyrene kan være farlige, på den måten at de lever av å spise andre levende skapninger, men de er ikke onde. Dyrene lever etter sine forskjellige naturer, som opprettholder verden i perfekt balanse. Dyrene er også forskjellige personligheter.

Vi mennesker eksisterer i denne verden i sammen med dyrene, og vi skal heller ikke ødelegge verden. Om vi ødelegger verden, da er vi noe dårligere enn dyrene. Og igjen, jeg vil fortsatt si; at dette er på grunn av, at noen mennesker sviker menneskeheten, og på den måten også hele verden. Et svik er noe mennesker skjuler; som er det, som andre må forstå, at foregår på en sånn måte. Forrædere forteller oss ikke at de er forrædere; de skjuler det for oss ved å fortie det og fortelle løgner.

På grunn av “forbryterne”, har dette blitt komplisert; men det har ikke blitt uforståelig. Problemet er at disse farlige tingene er skjult for vår viten, tanker og forståelse; derfor er det viktig å finne ut om det. “Forbryterne” har fått oss til å begynne å tenke på en selvødeleggende måte, og på den måten, ødelegger vi også hele verden som virkelig er en del av oss selv.

Når skjulte svik og løgner har utviklet seg i lang tid, da oppstår det et spesielt problem: Det er hvordan mengden av sånne ting har blitt så overveldende. Da begynner den innledende avsløringen av det, typisk med for liten mengde, og blir fornektet av en overveldende reaksjon. Dette er farlig, det er noe de dårlige menneskene forstår, og de gode menneskene må forstå det også. Det er vanskelig å begynne å avsløre en utbredt skjult urett, det er farlig også. Flinke og hederlige mennesker har blitt straffet og utstøtt, og til og med drept; på slue og uforståelige måter, ved å forsøke å gjøre det. De dårlige menneskene kan også bli forskjellige andre som gjør urett, som først og fremst bryr seg om å skjule sine egne forskjellige dårligheter.

Historisk utviklet urett er et alvorlig problem, fordi det har utviklet en omvendt oppfatning om godt og dårlig, basert på en langvarig historisk utvikling av undertrykkelse av mennesker. Vi kan ikke unnlate å se hvordan vår historiske bakgrunn viser oss en konstant konflikt mellom godt og dårlig.

15. oktober, 2020, David H. Hegg