www.davidhegg.org

276. For eller imot

Istedenfor å forstå, tenker jeg at “forbryterne” har “påvirket” mennesker til å være for eller imot noe de ikke forstår.

12. oktober, 2020, David H. Hegg